Ban mai

Thức  giấc trước  bình minh, dạo  trên  bờ  biển  và nhìn ngắm cỏ  cây hoa lá còn đẫm sương đêm lấp lánh dưới những tia nắng đầu tiên mang lại một nguồn  năng lượng thật đặc biệt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *