Laos Trip – Day 1

Rời văn phòng lúc 4:30 chiều, bắt grab đến chỗ hẹn với mấy anh em.  Hơn 5 h chiều bắt đầu xuất phát, đường đông nghịt dòng người về nghỉ lễ, khó khăn mới lên được đường trên cao để ra Pháp vân – cầu giẽ. May mắn ra đến đường cao tốc là có thể di chuyển bình thường.

Chạy một mạch vào Thanh hoá nghỉ ăn tối, sau đó lên đường vào Tương dương, đường tương đối dễ đi. 1:30 sáng vào đến chỗ nghỉ. Tổng quãng ngày 1 hơn 400km.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *