Điểm quyết định!

Sau những cố gắng và sự kiên trì làm đi làm lại, chỉnh đi chỉnh lại trong suốt hai tháng, ngày hôm nay đã có những kết quả bước đầu. Kế hoạch tổng thể và một giải pháp sáng kiến đã được thông qua.

Tạm thời thở phào một chút! Mình nói ngay với bạn nhân viên câu thơ vừa nhớ : ‘gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông’

Khi bắt tay vào làm trong đầu đã xác định nó giống như khi ta bắt đầu đẩy chiếc xe, những nỗ lực đầu tiên là khó khăn nhưng điều quan trọng là kiên định và tiếp tục gia tăng sức mạnh, để rồi khi xe bắt đầu lăn bánh là lúc mà ta có lợi thế để gia tăng tốc độ.

Thông thường chúng ta rất hay bỏ cuộc hoặc giảm tác động ngay khi nó chuẩn bị chuyển động. Khoảng cách giữa thất bại và thành công thật mong manh, chỉ cách nhau đúng một sải tay! Hãy tiến lên nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *