Giữ lửa đam mê!

Cũng lâu lâu rồi chưa có dịp đi chụp ảnh, công việc bận rộn có thể khiến con người ta phải giảm bớt các hoạt động theo sở thích cá nhân. Nhưng chỉ là tạm thời, còn nếu để nó lấn át thì có lẽ tiêu đời mất. Cả ngày không ngước mặt lên trời thì không có gì tệ bằng! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *