Maps

Một bài hát gợi nhiều cảm xúc trên đường đi bộ từ văn phòng về khách sạn. Mình đang đi theo google map, sải những bước chân theo những dấu hiệu chỉ dẫn và nghĩ về những       ‘dấu hiệu’ trên đường đời của mình. Mình cảm nhận được điều đó và nó cứ lớn dần, truyền cảm hứng và động lực. Chắc không lâu nữa ‘turning point’ sẽ xuất hiện, cần chuẩn bị cho nó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *