Năm cách hiệu quả giúp trẻ phát triển

‘Cho một con cá – sống một ngày, dạy cách câu – sống cả đời’ Ngạn ngữ Trung hoa

1. Dành thời gian:

Không thể dạy con điều gì nếu như ta không dành thời gian cho con. Thời gian nói chuyện với con sẽ giúp chúng ta hiểu con hơn, từ đó có những cách giáo dục phù hợp.

2. Lắng nghe:

Lắng nghe giúp cha mẹ hiểu con mình hơn, con cảm thấy được tôn trọng từ đó khuyến khích con mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn với cha mẹ những suy nghĩ của mình.
3. Đặt câu hỏi:
Đặt câu hỏi đúng cách giúp con khám phá, sáng tạo và tự tìm ra câu trả lời cho mình.

VD: Con được điểm kém một môn học nào đó, thay vì trách mắng, có thể sử dụng câu hỏi: 

Chia sẻ cho mẹ biết nguyên nhân nào khiến con đạt điểm không như mong muốn?
Con có thể làm gì để tránh lặp lại kết quả như vậy?
4. Khen ngợi kịp thời:

khi con làm đúng có tác dụng khuyến khích con tiếp tục phát huy những hành động tích cực. Đánh giá con dựa vào những mặt mạnh sẽ giúp con nhanh tiến bộ và có thêm  tự tin.

5. Làm gương

‘Trăm nghe không bằng một thấy’- đây là yếu tố quan trọng nhất. Một ông bố bừa bãi thì cũng không thể dạy con mình ngăn nắp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *