LUONG DAC THO

Cuối năm nhiều sự kiện, cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp cũ và chuyến đi với những thành viên trong team mang lại nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu năm mới.

Ba năm qua là quãng thời gian hướng tới những công việc hệ trọng của gia đình, dù hiện tại vẫn còn những việc cần quan tâm nhưng những kinh nghiệm trải qua giúp mình có thêm sức mạnh và biết cần làm gì để vượt qua những thách thức này.

Một năm mới đến đánh dấu một giai đoạn mới của công việc, của cuộc đời. Mấy ngày nghỉ Tết, một nửa thời gian trước Mùng 1 lo chuẩn bị Tết theo truyền thống, mấy ngày nghỉ còn lại thật quý giá để có thời gian dành riêng cho bản thân nhìn lại mục tiêu và những việc cần làm cho năm tới, cả góc độ cá nhân và công việc. Có khá nhiều thứ muốn làm, với giới hạn nguồn lực và thời gian thì chỉ có thể ưu tiên và lựa chọn tập trung một số việc nhất định, 20/80 là nguyên tắc hiệu quả.

Và bắt đầu bằng việc nhấc mông lên khỏi ghế, bắt tay vào việc thôi.