Nho Quế trong sương

Dòng sông Nho Quế sớm mai có phần huyền ảo hơn khi chiều tà. Khi hơi sương còn lảng bảng quanh những triền núi bao quanh khúc sông là lúc con người cảm thấy bị mê hoặc đến nao lòng. Cảm giác như đi vào một cảnh giới không thực ở trần gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *