Những khoảng thời gian hiếm hoi

Chẳng mấy khi có cơ hội gặp gỡ đầy đủ, ai nấy đều phấn khởi sau khi đã hoàn thành những công việc quan trọng đầu năm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *