Những phút giây bình yên quý giá

Có những lúc cần có khoảng thời gian để mọi thứ được sắp xếp lại theo trật tự của nó. Cuộc sống vốn luôn thay đổi, tốc độ ngày một nhanh nếu ta cứ aò theo nó có ngày sẽ bị cuốn trôi. Những khoảng lặng giúp ta chậm lại để suy nghĩ để biết điều gì đúng với mình, cần với mình  và nên làm gì tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *