Quá trình bán hàng chỉ bắt đầu khi bạn rời khỏi nhà khách hàng

Khi bán một sản phẩm hay dịch vụ có giá trị lớn cho khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, người nhân viên bán hàng hay nhận được câu trả lời ‘để tôi bàn thêm với nhà tôi’ hoặc ‘để chúng tôi xin ý kiến của sếp..’. Vậy điều gì xảy ra khi sản phẩm dịch vụ được ‘bán’ qua khâu ‘trung gian’ như thế này? Liệu bao nhiêu phần trăm nội dung được truyền tải chính xác?

Theo kinh nghiệm của tôi và quan sát các nhân viên bán hàng, tôi nhận thấy người nhân viên bán hàng không chỉ cần trình bày và thuyết phục hay cho khách hàng, mà quan trọng hơn là làm thế nào để ‘dạy’ được cho người đó có thể truyền đạt cho người thứ ba và nhiều người khác khi không có mặt mình ở đó. Tin tôi đi, quá trình bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi mình rời khỏi nhà khách hàng hoặc công ty của họ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *