Quay trở lại với blog

Dành  thời  gian tập trung cho  dự  án  LMS, đưa  vào golive suôn sẻ từ ngày 01/10/2020. Giờ có thể bắt tay vào chuẩn bị cho những chuyến đi mới, bỏ qua mùa vàng Mù Căng Chải, giờ đây có thể chụp Thu Hà nội, Pù Luông, Hà giang. 

Cứ đến tầm tháng 10, là mình lại muốn đi Hà giang, thèm cái cảm giác se lạnh và núi non trùng điệp. Xem lại mấy folder ảnh Hà giang thì đa phần là vào tháng 10, duy chỉ có năm ngoái 2019 là đi vào tháng 3 cùng với mấy ae cùng cơ quan. Rồi lại thấy Lũng Vân, Tà Chí Nhù cũng rất thú vị, vấn đề là thời gian và thời tiết.

Trước mắt phải làm chuyến Hà giang đã!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *