Sài gòn những ngày nắng

Những hàng cây, những tán lá me xanh dưới cái nắng tinh khôi một ngày cuối tuần, gợi ta nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào đây. Đã lâu lắm rồi mới có những cảm xúc như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *