Trên phố

Một sớm mùa Thu đi bộ từ cà phê Lâm về văn phòng, ngang qua vườn hoa trước cửa NHNNbỗng nhìn thấy chị bán hàng rong đang kĩu kịt với gánh hàng trên vai. Bước chân vội vã rảo nhanh trên hè phố, chiêc nón, những trái cam vàng thấp thoáng dưới bóng nắng khiến tôi bị thu hút và rảo nhanh bước để bắt kịp.

Một hình ảnh đẹp, nhưng background chưa đẹp

Rút chiếc Ricoh grii đã được set up sẵn và luôn theo người mỗi sớm đi cà phê, vừa đi vừa chụp. Nhưng cũng phải qua phía bên kia con phố mọi thứ xung quanh mới đủ thoáng để có được một bức vừa ý. Khi vừa được background, vừa được bóng nắng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *