Ưu tiên nào?

Muốn tiến lên phía trước thì việc đầu tiên cần xác định xem những yếu tố nào đang níu kéo chân mình, sau đó mạnh dạn loại bỏ thì mới có thể phát triển được. Ai cũng có những mặt mạnh và mặt hạn chế, đừng quá tự ti vì mình chưa hoàn thiện một mặt nào đó mà không dám thực hiện những ước mơ, mục tiêu của mình. Hãy thẳng thắn đối mặt với thực tế, tập trung làm tốt nhất những thế mạnh của mình thay vì ngồi than vãn hay chờ khi nào đủ điều kiện rồi mới bắt tay vào làm. Thời gian là hữu hạn vậy nên không thể cùng lúc làm tốt mọi việc, cần thu hẹp và sắp xếp thành một vài ưu tiên cụ thể sau đó tập trung công sức mới có thể mong thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *