Yên bình

Không có nghĩa là phẳng lặng, cuộc sống luôn có những thay đổi. Như những con sóng gối đầu, khi mặt nước lặng yên, nó báo hiệu những con sóng lớn sắp tới và khi cuồng phong nổi lên thì sau đó sẽ là sự yên bình.

Hiểu được lẽ tự nhiên này thì ta sẽ bình thản đón nhận những thay đổi trong cuộc sống. Không giận giữ, không oán trách, không tiếc nuối hay dằn vặt. Hãy vui vẻ đón nhận, luật của tự nhiên mà!